Date: prev next · Thread: first prev next last


maar dan zonder spaties
afdruklay-out of afdrukopmaak, internetopmaak, kolomopmaak
zienswijze

Op 12-12-2011 0:49, P.J. Koeleman. schreef:
H.C. van der Burg,

Op maandag 12 december 2011, om 0:31 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] Het begrip 
layout".

HCvdB>  Momenteel komen met betrekking tot de schrijfwijze in versie 3.4
HCvdB>  meerdere schrijfwijzen voor voor dit woord. Zie onder andere help met de
HCvdB>  woorden Afdruk lay-out en Web-layout.
HCvdB>  Hierdoor is moeilijk te bepalen wat de juiste vertaling zou moeten zijn
HCvdB>  voor: coloumn layout. Moet dat kolom-layout of kolom-lay-out.
Misschien een andere benadering vervang "lay-out" door "opmaak", dan
maak je er een Nederlandse vertaling van lay-out zou mijn alweer te
veel engels overkomen.
Er ontstaat dan zo iets als äfdruk opmaak", "internetnet opmaak" en
"kolom opmaak"

Maar dat is mijn ziens wijze op vertalen, sterkte met het vele werk.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.