Date: prev next · Thread: first prev next last


Het gebruik van Microsoft software op scholen verbaast mij altijd enorm. Mijn vriendin is al heel lang onderwijzeres. Toen zij begon is ze aangenomen door een schoolbestuur type "één school, één bestuur" - 30 jaar geleden. Na een aantal schaalvergrotings-rondes is er nu een enorm schoolbestuur dat gerund wordt door echt professionele en ook heel intelligente en capabele bestuurders.
Het computer-gebeuren wordt in principe ook door het bestuur geregeld.
Het is allemaal Windows en MSOffice.
Weinig typen van consument zijn zo behoudend als software-consumenten, dat heb ik vaak ondervonden. Daarom is het mij des te meer een raadsel waarom het bestuur is overgestapt op MSO 2010. Mijn vriendin heeft het, tot mijn teleurstelling, weleens over "een echte computer" en dan bedoelt zij: een windows machine, of misschien bedoelt ze dan MSOffice. Tot haar grote ergernis moet zij nu aan het ribbon-gebeuren wennen terwijl het alternatief, Libreoffice, een kloon is van MSO 2003 en dus meteen gebruikt had kunnen worden.

Volgens mijn vriendin rekent Microsoft bijna niks voor alle software omdat het voor het onderwijs is. In principe zou ik dat snappen. Als je ziet hoe behoudend computergebruikers zijn is het slim om op basisscholen Microsoft te plaatsen: jong geleerd oud gedaan. Zo gezien brengen de scholen in de producten van Microsoft aan de man, ze zijn een soort vertegenwoordigers van Microsoft. Maar de scholen betalen wel degelijk zelf ook voor de producten. En wat mij zo interessant lijkt is te weten HOEVEEL.
Het zou best weleens een enorm bedrag kunnen zijn.
In deze tijd vind ik dat knettergek. Ik heb er geen ander woord voor.
PieterOp 04-10-11 22:50, Cor Nouws schreef:
Cor Nouws wrote (27-09-11 21:49)
Velen zijn er wel eens tegenaan gelopen dat onderwijs niet zo open
source software-vriendelijk is.

Jan Stedehouwer heeft een open brief geschreven over de situatie, en dan
in het bijzonder toegesneden op het verplichte gebruik van Silverlight
voor het bezoeken van veel websites van scholen.
Zie
http://www.janstedehouder.nl/2011/09/26/open-brief-buitensluiting-van-5-10-van-de-leerlingen-van-online-schoolomgevingen/

Er zijn meer artikelen over het onderwerp. En een petitie om je steun te betuigen! Lijkt mij een aanrader, om zo langzaam aan eens bij scholen duidelijk te maken dat er méér is dan de zwaar gesponsorde Ms producten... http://www.janstedehouder.nl/2011/09/30/oproep-heb-jij-schade-ondervonden-van-magister-of-andere-gesloten-waar/--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.