Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (27-09-11 21:49)
Velen zijn er wel eens tegenaan gelopen dat onderwijs niet zo open
source software-vriendelijk is.

Jan Stedehouwer heeft een open brief geschreven over de situatie, en dan
in het bijzonder toegesneden op het verplichte gebruik van Silverlight
voor het bezoeken van veel websites van scholen.
Zie
http://www.janstedehouder.nl/2011/09/26/open-brief-buitensluiting-van-5-10-van-de-leerlingen-van-online-schoolomgevingen/

Er zijn meer artikelen over het onderwerp. En een petitie om je steun te betuigen! Lijkt mij een aanrader, om zo langzaam aan eens bij scholen duidelijk te maken dat er méér is dan de zwaar gesponsorde Ms producten...
http://www.janstedehouder.nl/2011/09/30/oproep-heb-jij-schade-ondervonden-van-magister-of-andere-gesloten-waar/


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.