Date: prev next · Thread: first prev next lastJa, ik had gezien dat er een bijeenkomst is georganiseerd.
Helaas kan ik er op 10 september niet bij zijn.
 
Groeten, Kees
 

Date: Thu, 18 Aug 2011 09:34:00 +0200
From: oolst@nouenoff.nl
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] Fwd: [libreoffice-marketing] Building a network of marketeers

Kees Kriek wrote (18-08-11 09:10)

Ik vind het prima als Leo enj jij de contactpersonen zijn.
En als ik wat kan betekenen zal ik geen nee zeggen.
Maar zoals ik al zei, zit ik er pas bij en weet ik nog niet veel van de organisatie.
Dus misschien eerst als 'hulp-contactpersoon'?

Zoiets :-)
Je hebt wellicht meegekregen dat er op 10 september een bijeenkomst is 
georganiseerd. Met een beetje dubbele agenda: mensen die het leuk vinden 
om in de code te werken samen te laten komen, maar ookandere actieven 
(documentatie etc.) zijn er.
Dus een aardige kans om - al is het even - nader kennis te maken ?

vr. groeten,


-- 
- Cor
- http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.