Date: prev next · Thread: first prev next lastHi Leo
 
Ik vind het prima als Leo enj jij de contactpersonen zijn.
En als ik wat kan betekenen zal ik geen nee zeggen.
Maar zoals ik al zei, zit ik er pas bij en weet ik nog niet veel van de organisatie.
Dus misschien eerst als 'hulp-contactpersoon'?
 
Groeten, Kees
 

Date: Wed, 17 Aug 2011 23:44:14 +0200
From: oolst@nouenoff.nl
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] Fwd: [libreoffice-marketing] Building a network of marketeers

Ha Kees,

Kees Kriek wrote (17-08-11 07:23)

Zoals je al zegt lijkt het een beetje op wat we al doen.
Ik vind het een goed plan, maar zou niet weten hoe dat in te richten.
En wie die contactpersonen dan zouden moeten zijn.

Dat kunnen we overleggen.

Ik weet ook nog niet veel van de samenstelling dan wel leiding van 'ons team'.

Interessant punt. Er ligt niet veel vast. Dus het hangt af van de mensen 
die wat doen, en wat zij een nuttige organisatiegraad vinden voor de 
werken, contacten, plannen ...

Volgens mij zijn Leo en jij zo'n beetje de contactpersonen.
Klopt dit? Dan kan dit wat mij betreft ook gelden voor de marketing zaken.

Gezien mijn verbondenheid met het internationale, zal ik geen 'nee' 
zeggen. Leo kan en wil misschien ook?
Maar er worden geen m/wensen uitgesloten ..

-- 
- Cor
- http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.