Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Ben,

Ben Engbers wrote (16-07-11 23:17)

Ik ben bijna klaar met een eerste vertaling van de
installatie-instructies voor Linux.

Fijn om te lezen, Dank!

Wat ik moeilijk vond bij het vertalen was dat ik de commando's niet ken
voor de verschillende linux-distributies. Die kan ik dus niet
controleren. Bovendien viel me bij de installatie-instructies voor
Fedora op dat gebruik wordt gemaakt van het yum-commando. Zelf heb ik
altijd gebruik gemaakt van 'rpm -ivh *.rpm'.

Ik heb er eens iets van gelezen ja, ..

Moet in de instructies verwezen worden naar beide methodes of is er een
beargumenteerde voorkeur voor het gebruik van 'yum'?

maar aangezien ik nooit wat met rpm based installaties doe, zou ik het niet weten. Naar beiden verwijzen, mist het geen onnodige verwarring toevoegt, lijkt me dan het beste.

Ik probeer morgen in ieder geval het eerste concept naar Leo Moons te
sturen.

Ah, ik ben laat met mijn reactie zie ik. Sorry, even de focus op wat andere dingen deze weken ;-)

vr. groeten,
Cor
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.