Date: prev next · Thread: first prev next last


Luc Castermans wrote (08-06-11 19:30)
Op 08-06-11 18:00, Pieter Kristensen schreef:
Volgens mij weet ik wel wat er aan de hand is. Je moet maar kijken:
soms heb ik een rare toestand in firefox als ik LO download - dan
"weet" firefox niet hoelang de download nog duurt en dan heb ik geen
voortgangsindicator in mijn downloadschermpje maar een nerveus blokje
dat heen en weer gaat.
DAT is een heel slecht voorteken. Als ik dát heb krijg ik vaak ook die
melding.

Bovenstaande heb ik nog nooit gezien/meegemaakt. Het zou betekenen dat
het te downloaden bestand misschien niet compleet en daarmee defect is.

Klopt wel met mijn waarneming bij het downloaden...

Volgens mij ligt het aan de servers van LO.
Als je het bijvoorbeeld hier
http://ftp.heanet.ie/mirrors/tdf/libreoffice/stable/3.4.0/ zou
downloaden, dan had je vast geen probleem.

Hmmm, het rare is dat het bestand niet kapot is, want gzip kan hem
unzippen.
Ik weet niet hoe gevoelig gzip is voor fouten. Vervolgens is de tar ook
weer goed.

Misschien heeft het wel met de wijze van distribueren te maken.
Ik zal eens vragen op de internationale lijst.

groeten,
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.