Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Luc,

Luc Castermans wrote (25-05-11 21:55)
Het bouwen van LibreOffice op mijn Debian Lenny laptop wil niet lukken:
[...]

Ik had een andere fout. Mooi <piep> want de eerste keer, maanden geleden, ging het als aan speer.

Nu vind ik het prima en leuk om af en toe wat in de code te kijken en voorzichtig doen - zaterdag alweer onze *tweede* hackersEvent, maar ik dit soort dingen zelden, en kan helaas geen energie gaan stoppen in allerlei bouw-vraagstukken. (Hoewel de suggesties bij het falen van de build natuurlijk niet slecht zijn.)

Dus lijkt mij een slimmem oplossing: het bouwen van de release branch. Die bouwt ongetwijfeld wel (en die mooie patch van Cáolan [1] kunnen we zelf toevoegen)

Maar de info hier [2] is iets te lastig voor mij. Dus ik vraag net ff hulp op irc. En zie:

(20:26:41) thorsten: hi CorNouws -
(20:26:51) thorsten: so you've two options -
(20:27:01) thorsten: reuse your /home/cono/src/git/libo tree for the release build,
(20:27:06) thorsten: or have a separate tree.
(20:27:15) thorsten: which way you want?
(20:28:13) CorNouws: which is easiest / fastest for now (later is ... eh later)
(20:28:31) thorsten: CorNouws: reuse the git/libo tree then -
(20:28:42) CorNouws: ok ..
(20:28:46) thorsten: "./g checkout libreoffice-3-4-0" then, in that dir
(20:29:06) thorsten: followed by "./g pull -r"
(20:29:24) CorNouws: and then simply make again..
(20:29:38) thorsten: better "make clean && make"Kun jij ev,t ook wat mee?

Succes!
Cor

1] http://blogs.linux.ie/caolan/2011/05/26/when-cut-and-paste-goes-wrong/
2] http://wiki.documentfoundation.org/Development/Native_Build#Setup

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.