Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Luc,

On Fri, 20 May 2011 07:26:32 +0200, Luc Castermans
<luc.castermans@gmail.com> wrote:
Op 19-05-11 12:13, Christophe Strobbe schreef:
Hallo,

Ik ben een van de partners in het AEGIS-project
<http://www.aegis-project.eu/>, dat onder andere enkele uitbreidingen
voor
LibreOffice (en vóór oktober 2010 alleen voor OpenOffice.org)
ontwikkelt,
namelijk odt2daisy, odt2braille (beide op SourceForge) en twee andere
uitbreidingen die later publiek gemaakt zullen worden. Omdat
LibreOffice
dus belangrijk is voor ons, zou het AEGIS-project graag
vertegenwoordigers
van The Document Foundation uitnodigen op de conferentie die het
project
op
28-30 november in Brussel organiseert:<http://www.epr.eu/aegis/>. Een
(gratis!) TDF-stand zou op de conferentie zeer welkom zijn. Ik heb
Florian
Effenberger hierover gecontacteerd, maar het leek me een goed idee om
ook
de Nederlandstalige LibreOffice-community op de hoogte te brengen.

   

Dat is zeker. De officiële voertaal van de conferentie is zeker Engels?
Wel wonen enkele leden in Antwerpen en appreciëren die een
dag Brussel in november?

De voertaal in inderdaad Engels. En het thema is toegankelijkheid van ICT
voor personen met een functiebeperking.

Met vriendelijke groeten,

Christophe

-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51 
www.docarch.be
Twitter: @RabelaisA11y

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.