Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag allen,

Een aantal keren zijn er 'Annoucements' vertaald of kort overgenomen op onze eigen announce@nl.libreoffice.org
zie hier: http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Aankondigingen

Maar er komen op de Engelstalige lijst nog veel meer aankondigen. Zie:
http://listarchives.documentfoundation.org/www/announce/

Echter, ik hou het niet zo strak bij om er steeds aan te denken en of het evt zinvol is om die te vertalen of niet...

Vandaar een verzoek: zou iemand het leuk vinden om die Engelstalige lijst ook in de smiezen te houden, en dan onderling te overleggen over wat we met de div. berichten kunnen doen?

Met dank,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.