Date: prev next · Thread: first prev next last


Joren De Cuyper wrote (28-01-11 20:53)
Op 28/01/11 20:36, Cor Nouws schreef:
Vanavond heb ik een andere afspraak, pas laat terug. Wordt het
vanavond niks meer met e.e.a. op de site zetten, dan pak ik het iig
morgenochtend op :-)

En na wat dingetjes nu, vanavond weer verder.

Geen probleem :-), ik werk ook enkel aan LibreOffice tijdens mijn vrije
tijd (nu tijdens mijn examens dus =p).

Hoop voor je dat die goed gaan :-)

Waar moet ik mijn aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de CMS van
de website?

Ik mail even naar de website-libreoffice lijst met jou in CC.
Al werkende, begin ik een beetje thuis te zijn in het CMS. Misschien is het handig even af te stemmen.

vr. groet,
Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.