Date: prev next · Thread: first prev next last


Ha Martien,

M.J.M. Klever wrote (28-01-11 19:23)

Ik heb de Nederlandse versie van

http://www.libreoffice.org/get-help/installation/windows/

installatie guide, inclusief plaatjes (deze heb ik ook maar vast
gecaptured) aan Cor gestuurd.

Staat er op!
Ik heb een enkele kleine aanpassing gedaan.
Wel consequent
  Window verandert in Venster
en
  Dialog box in dialoogvenster

Verders heel duidelijke uitleg :-)

Ik ben niet zo goed meer in Windows en heb nog een vraag. Er staat "Mogelijk worden nog enkele hulpprogramma's geïnstalleerd die door LibreOffice gebruikt worden en eventueel nog niet aanwezig zijn op uw PC." maar wat moet ik me daar bij voorstellen? Lijkt me nogal verontrustend onder Windows :p-

vr. groeten,
Cor

(PS Vanavond verder)


--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.