Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Joren,

Joren De Cuyper wrote (24-01-11 12:44)
Beste,

Persoonlijk vind ik dat er nogal wat onduidelijkheid is over wat kan en
mag op de Wiki-pagina, al dan niet mits een toestemming.

Veel kan, daarvoor is het een wiki.
Wel aardig is het als je bijvoorbeeld via deze lijst anderen laat weten als je iets substantieels doet. Of overleggen als je dat nodig lijkt. Maar voor ieder klein dingetje andere vragen ... lijkt me niet nodig. Dus, even naar je voorbeelden toe:


Even een paar situaties:

* Om bijvoorbeeld een test te vertalen, is er dan toestemming nodig
om die vertaling meteen toe te voegen op de Nederlandstalige versie?

Nee, maar samen met anderen naar vertaling kijken is altijd goed.
Dat kan bijv. eerst per mail, maar je kunt het ook gelijk op de wiki zetten en dan iemand vragen het door te lopen.

* Is er toestemming nodig om bepaalde vertalingen te corrigeren (bv.
met diegene die het vertaald heeft)? Hiermee bedoel ik qua
zinsconstructie en dergelijke, niet de twijfelgevallen.

Bij stevig redigeren, vind ik een berichtje wel netjes.

* Is het de bedoeling dat er van elke Engelstalige pagina een
Nederlandstalige van wordt geschreven, of zijn er bepaalde zaken
die structureel anders moeten worden aangepakt?

Niets moet. We zijn vrij om te kiezen wat ons goed dunkt en waarvoor we tijd hebben.

Misschien zijn deze vragen momenteel nog niet echt aan de orde,
aangezien nog eerst alle fundamenten gelegd moeten worden en de
bewerkingen nog 'telbaar' zijn.

Met handig werken kun je niet vroeg genoeg beginnen ;-)

Maar als later de NL community uitgebouwd is, is misschien niet
elke willekeurige bewerking nog  'controleerbaar'?

Volgens mij zijn er wel mogelijkheden om makkelijk te zien welke pagina's recent zijn bewerkt.

Als laatste misschien nog een ideetje voor de TODO-lijst: een soort
'indeling' waarbij bijvoorbeeld de belangrijkste zaken 5 sterren
krijgen, en de minst(/minder) belangrijke 1 ster. Zo kan je de
TODO-lijst al uitbreiden met zaken die in de toekomst nog moeten
gebeuren, zonder de 'mate van belangrijkheid' uit het oog te verliezen.

Leuke tip. Ik zou niet te veel onderverdelen, want dat moet je weer beoordelen, bijhouden ... maar misschien twee of drie categorie├źn, is ok. Al moeten mensen zich niet belemmerd voelen om een 'onbelangrijk' werkje op te pakken, wanneer ze dat gewoon leuk vinden :-)

Hoop dat je wat aan mijn reactie hebt,
en dank je wel voor je enthousiasme (en de vertalingen die ik in mijn mailbox zie binnenkomen!)

Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.