Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Er is in LibreOffice een kleine, maar niet onbelangrijke verandering:
De werking van Opmaak > Standaardopmaak in Writer, verandert (al in 3.3.0).
Deze opdracht zal niet meer de directe opmaak én de toegepaste tekenopmaakprofielen verwijderen, maar alleen nog de directe (harde) opmaak. Dus wat mensen met knopjes op de werkbalken enzo doen, en niet in een opmaakprofiel zit.

Stukje achtergrond: http://lists.freedesktop.org/archives/ooo-build/2010-February/000540.html

De ontwikkelaar wil dit nu duidelijker maken, door de verwarring in de naam van de opdracht weg te nemen.
   Default Formatting" --> "Clear Direct Formatting"

Zie onder andere deze mail.
http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-January/006329.html

De vertaling van "Clear Direct Formatting" zal wel worden "Directe opmaak verwijderen". (?)

Nu staat er in het mailtje dat ik hierboven link ook een discussie over de termen "Standard" en "Default" in het Engels. Volgens mij worden die beiden vertaalt als "Standaard" in het Nederlands. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het venster "Alinea-opmaakprofiel bewerken". Rechtsonder hebben we daar de knoppen "Herstellen" en "Standaard".
Deze laatste "Standaard" is "Standard" in het Engels.
Het opmaakprofiel dat bij ons "Standaard" heet is in het Engels "Default".
Enfin. Misschien een taalprobleempje dat wij mogen oplossen of laten zijn?
De knop "Standaard" in het genoemde venster zou ook "Beginwaarden" kunnen heten?


Wat denken jullie?

vr. groeten,
Cor
--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.