Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste mensen,

Oo deze plaats
http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Manual_Tests/nl
staat dankzij Leo/Luc een mooi houvast voor het testen van het programma.

Leo, als we zouden zeggen "handmatig testen", is dat voor Vlamingen dan ook te begrijpen?

Ik heb geen testresultaten ingevuld overigens, maar als ik zo doorkijk en zie wat ik de laatste maanden heb gedaan, is het meeste van deze basale tests wel gedekt. Ik heb ook het idee dat er internationaal niet veel grote, nieuwe problemen meer worden gemeld. Dus er zal binnenkort wel worden gekeken naar de vrijgave van de eerste officiƫle versie :-)
(Ik heb wel een kopie van de lege wiki-pagina, voor later gebruik ;-) )

Wat zijn ervaringen van anderen?

vr. groeten,
Cor


--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.