Date: prev next · Thread: first prev next last
2022 Archives by date, by thread · List index


Hello Agata,

Right pages always have odd page numbers. Left pages always have even page numbers. If a right page is immediately followed by a right page, a blank left page is inserted. This is necessary for double-sided printing. If you want to print only on one side, use the page layout setting "right and left".

The orange font appears because you have enabled the "Record changes" option.

Polish language support is available through the users@pl.libreoffice.org mailing list.

Translated by DeepL:

Prawe strony zawsze mają nieparzyste numery stron. Lewe strony mają zawsze parzyste numery stron. Jeśli bezpośrednio po prawej stronie następuje prawa strona, wstawiana jest pusta lewa strona. Jest to konieczne w przypadku drukowania dwustronnego. Jeśli chcesz drukować tylko po jednej stronie, użyj ustawienia układu strony "prawa i lewa".

Pomarańczowa czcionka pojawia się, ponieważ włączyłeś opcję "Zapisuj zmiany".

Wsparcie w języku polskim można uzyskać poprzez listę mailingową users@pl.libreoffice.org.

Kind regards,
Regina


maroszek-agata@wp.pl schrieb am 03.02.2022 um 07:23:
Dzień dobry,
Piszę do Państwa  w celu uzyskania pomocy technicznej w programie. Niestety gdy zaczęłam wprowadzać 
stronę pierwszą numeracja stron zaczęła działać nieprawidłowo. Tuż po 5 stronie pojawiła się 7, z 
pominięciem strony 6. Co więcej mimo że kolor czcionki wybrany jest na czarny to w edytorze pojawia 
się pomarańczowa czcionka. Problemy występują niezależnie od tego czy pracuję już na gotowym pliku 
tekstowym, czy też dopiero tworzę nowy plik. Prosiłabym również o możliwość konsultacji z Polskim 
Native Speakerem.
Z góry dziękuję za pomoc,
Z wyrazami szacunku,
Agata Maroszek--
To unsubscribe e-mail to: users+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/global/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.