Date: prev next · Thread: first prev next last
2022 Archives by date, by thread · List index


Dzień dobry,
Piszę do Państwa  w celu uzyskania pomocy technicznej w programie. Niestety gdy zaczęłam wprowadzać 
stronę pierwszą numeracja stron zaczęła działać nieprawidłowo. Tuż po 5 stronie pojawiła się 7, z 
pominięciem strony 6. Co więcej mimo że kolor czcionki wybrany jest na czarny to w edytorze pojawia 
się pomarańczowa czcionka. Problemy występują niezależnie od tego czy pracuję już na gotowym pliku 
tekstowym, czy też dopiero tworzę nowy plik. Prosiłabym również o możliwość konsultacji z Polskim 
Native Speakerem. 
Z góry dziękuję za pomoc,
Z wyrazami szacunku,
Agata Maroszek

-- 
To unsubscribe e-mail to: users+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/global/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.