Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Please find below the Greek translation of the original PR text:

-------- Original Message --------
Subject: [tdf-announce] The Document Foundation celebrates its second
anniversary
Date: Fri, 28 Sep 2012 01:01:14 +0200
From: Italo Vignoli <italo@documentfoundation.org>
Reply-to: italo@documentfoundation.org
Organization: The Document Foundation
To: announce@documentfoundation.org

Το Ίδρυμα "The Document Foundation" γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του
και αρχίζει την συλλογή
οικονομικών πόρων για να μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Οι δωρεές του τετάρτου τριμήνου καθορίζουν τον προϋπολογισμό της
Κοινότητας για τον επόμενο χρόνο.

Βερολίνο, Σεπτέμβριος 28, 2012 - Το Ίδρυμα "The Document Foundation"
γιορτάζει τα
δεύτερα γενέθλιά του από την αρχική ανακοίνωση του project, στις 28
Σεπτεμβρίου
του 2010. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το TDF ιδρύθηκε στο Βερολίνο
σύμφωνα με το νόμο και τα Μέλη του TDF εξέλεξαν το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Επιτροπή Μελών.
Η ιδιότητα του Μέλους βασίζεται στην αξιοκρατία
και δεν αποκτάται μετά από πρόσκληση, η Intel έγινε υποστηρικτής και
ανακοινώθηκαν οι οικογένειες του LibreOffice 3.5 και του 3.6.
Επιπλέον, το TDF
παρουσίασε τα πρωτότυπα μίας έκδοσης του LibreOffice για το νέφος
(cloud) και μίας για ταμπλέτες,
που θα είναι διαθέσιμες κάποια στιγμή προς τα τέλη του 2013 ή στις
αρχές του 2014.

Την 1η Οκτωβρίου, το "The Document Foundation" θα εγκαινιάσει μία
εκστρατεία συλλογής οικονομικών
πόρων, με στόχο την υποστήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης.
"Μέχρι τώρα, οι εθελοντές ήταν εκείνοι που προσέφεραν την περισσότερη
δουλειά που ήταν απαραίτητη για τη διατήρηση
του έργου, αλλά μετά την πάροδο δύο ετών, είναι υποχρεωτικό να
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε
σε μια πραγματικά μεγάλη κλίμακα", λέει ο Italo Vignoli, ο εκπρόσωπος
του Διοικητικού Συμβουλίου. "Είχαμε
ένα όνειρο και τώρα που χιλιάδες ανά τον κόσμο βοήθησαν να γίνει το
όνειρο πραγματικότητα,
θέλουμε να μπούμε στην υψηλότερη κατηγορία παραγωγής λογισμικού και
υποστήριξης. Μέσω των δωρεών κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου
του 2012, οι δωρητές θα
καθορίσουν τον προϋπολογισμό που θα έχουμε στη διάθεσή μας για το 2013".

Τα μέλη της Κοινότητας έστησαν μια σελίδα αποκλειστικά για τις δωρεές
- με πολλές και διάφορες
επιλογές, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας πληρωμής μέσω του
PayPal ή και των πιστωτικών καρτών - στη διεύθυνση
http://donate.libreoffice.org, για να υποστηριχθεί η εκστρατεία
συλλογής οικονομκών πόρων. Η σελίδα θα
ενημερώνεται "on the fly", για να δείχνει τις μέχρι εκείνη τη στιγμή
επιτυχίες και
ποιους συγκεκριμμένους στόχους πετύχαμε με τις δωρεές.

"Μέσα σε μόλις 24 μήνες, καταφέραμε αυτό που πολλοί πίστευαν ως
αδύνατον, όταν το έργο πρωτοξεκίνησε", λέει ο Thorsten Behrens,
προγραμματιστής του
SUSE και Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ.. "Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πολλούς
ανθρώπους γύρω από την ιδέα ότι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα
ήταν η μόνη λογική επιλογή για να προσφέρουμε ένα διατηρήσιμο μέλλον στον
κώδικα legacy του OOo. Σύμφωνα με τον Ohloh, μέσα σε μόλις δύο χρόνια,
κατορθώσαμε να
γίνουμε το τρίτο μεγαλύτερο έργο ελεύθερου λογισμικού, που εστιάζει στην
ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την επιφάνεια εργασίας, με 325 ενεργούς
συνεισφέροντες (committers), κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 12 μηνών, μετά τον Firefox και το Chrome".

Το LibreOffice είναι το αποτέλεσμα της συνδυασμένης δραστηριότητας 540
ανθρώπων που συνεισφέρουν -
περιλαμβανομένων των πρώην προγραμματιστών του OpenOffice.org - αφού
έκαναν παραπάνω από
40,000 commits. Το πρόγραμμα είναι γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο και
διαθέτει ένα
πλουσιότερο σύνολο χαρακτηριστικών από ότι οι προκάτοχοί του και οι
ανταγωνιστές του, χάρη σε μια αναπτυσσόμενη
κοινότητα hacker, όπου οι περισσότερο έμπειροι προγραμματιστές
εποπτεύουν και συμβουλεύουν τους νεότερους,
για να τους βοηθήσουν να μπουν και αυτοί στην ίδια ταχύτητα. Σήμερα, η
ομάδα είναι καλά ζυγισμένη,
ανάμεσα στους ανθρώπους που φροντίζουν την υποδομή, τα νέα
χαρακτηριστικά και τα διορθωτικά patches.

Τα Downloads από τις 25 Ιανουαρίου του 2011, ημερομηνία κυκλοφορίας
της πρώτης σταθερής έκδοσης,
μόλις υπερέβησαν τα 18 εκατομμύρια, ενώ φθάνουν ακόμη και πάνω από 20
εκατομμύρια, αν προσθέσετε
και τους εξωτερικούς ιστότοπους που προσφέρουν το ίδιο πακέτο.
Επιπλέον, εκατομμύρια
χρηστών εγκαθιστούν το LibreOffice από CD, που δημιουργήθηκαν είτε από
εικόνες ISO διαθέσιμες
online, είτε δόθηκαν μαζί με περιοδικά, σε πολλά μέρη. Περίπου το 90% των
εγκαταστάσεων είναι σε περιβάλλον Windows, και ακόμη ένα περαιτέρω 10%
σε περιβάλλον MacOS.

Οι χρήστες Linux, αντιθέτως, παίρνουν το LibreOffice κατευθείαν μέσα
από τα αποθετήρια
της διανομής τους. Με βάση τους υπολογισμούς του IDC σχετικά τις νέες
ή τις ενημερωμένες εγκαταστάσεις σε Linux,
μέσα στο 2012, το TDF εκτιμά ένα υποσύνολο περίπου 30 εκατομμυρίων
χρηστών Linux,
καθώς το LibreOffice είναι η σουίτα γραφείου επιλογής για όλες τις
διανομές Linux.

Η κοινότητα που αναπτύσσεται γύρω από το TDF, θα μαζευτεί στο
Βερολίνο, από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις
19 Οκτωβρίου του 2012, για το δεύτερο Συνέδριο LibreOffice
(http://conference.libreoffice.org/). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
εγγραφούν
στη διεύθυνση http://conference.libreoffice.org/registration/ μέχρι
τις 8 Οκτωβρίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το LibreOffice από τη διεύθυνση
http://www.libreoffice.org/.

Σύντομος σύνδεσμος στο ιστολόγιο TDF blog: http://wp.me/p1byPE-jO.-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to marketing+help@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/marketing/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.