Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hello Mike,

I have added the Turkish translation below. I also fixed the repeating link and div for collapseFour so you don't have to :)

Cheers.

|<div id="accordion" class="panel-group"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle" href="#collapseOne" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Üretkenliğinizi arttırmak için yeni özellikler</a></h3> </div> <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in"> <div class="panel-body"> <p style="text-align: justify;">LibreOffice 5.4'te EMF vektör resimleri için daha iyi destek de dahil olmak üzere dosya biçimi uyumluluğu geliştirildi. Ayrıca, PDF dosyalarının belgelerin içine aktarıldıklarında artık çok daha iyi kalitede gösterilmesinin yanı sıra yeni bir renk paleti de kullanım için eklendi. Linux üzerinde OpenPGP anahtarları kullanarak ODF belgelerinizi imzalayabilirsiniz.</p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/lBNWOWJul4w"; width="560" height="315" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseTwo" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Belgelerinizi kolayca düzenleyin</a></h3> </div> <div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p style="text-align: justify;">Writer'da artık Microsoft Word dotm şablonlarındaki Otomatik Metinleri içe aktarabilirsiniz. Sıralı ya da madde imli listeleri düz metin olarak dışa aktarırken ya da yapıştırırken tüm yapıları korunmakta. Ayrıca artık Biçim menüsünden erişilebilen yeni bir filigran özelliği eklendi. Son olarak; bölümler, dipnotlar, sonnotlar ve biçemler için yeni içerik menüsü ögeleri eklendi.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseThree" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Hesap tablolarıyla daha akıllıca çalışın</a></h3> </div> <div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Calc artık pivot tablolarından veri kullanan pivot grafikleri desteği sunuyor ve tablo güncellendiğinde grafik de otomatik olarak güncelleniyor. Bunun yanında, yorumlar artık tüm yorumları gösterme, gizleme ve silme menü komutlarıyla daha kolay yönetilebiliyor. Hücrelere koşullu biçimlendirme uygularken artık kuralların önceliğini aşağı ve yukarı düğmeleriyle kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca, satır ve sütun ekleme ya da silmeye izin vermek için ek sayfa koruma seçenekleri eklendi. Son olarak, CSV biçiminde dışa aktarım yaparken ayarlarınız bir sonraki dışa aktarım için hatırlanıyor.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Mükemmel sunumlar</a></h3> </div> <div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>Impress'te artık bir nesneyi çoğaltırken kesirli açılar belirtebilirsiniz. Buna ek olarak sonraki çoğaltma işlemi için ayarlarınız kaydedilir. Son olarak, Ctrl+M ile yeni bir slayt eklemek için yeni bir klavye kısayolu eklendi.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFive" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">LibreOffice Online - ofis paketiniz, her zaman her yerde</a></h3> </div> <div id="collapseFive" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p>LibreOffice Online'da da geliştirmeler yapıldı. Performans daha iyi, bunun yanında yerleşim mobil cihazlara esnek olarak uyum sağlıyor. Ek olarak, salt-okunur kipi, değişiklik izleme desteği, yerleşik yorum gösterimi ve düzenleme ve Asya dilleri giriş yöntemleri için ön destek de eklendi.</p> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseSix" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Daha fazla ayrıntı</a></h3> </div> <div id="collapseSix" class="panel-collapse collapse"> <div class="panel-body"> <p style="text-align: justify;">LibreOffice 5.4'teki tüm yeni özelliklerin bir listesini görmek için <a href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>sürüm notlarımıza</a> bakın.</p> </div> </div> </div> <hr /> <p>LibreOffice, <a href="http://www.documentfoundation.org";>Belge Vakfı</a> ve <a href="[sitetree_link,id=72]">gönüllü katkıcıları</a> sayesinde mümkün olan bir Özgür Yazılımdır. Bu sürüm için muazzam çalışma ve çaba gösteren, <a href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>sürüm notlarında</a> listelenmiş geliştiricilerimize özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Siz de LibreOffice ve <a href="http://www.documentliberation.org";>Belge Özgürlüğü projesine</a> katkıda bulunabilirsiniz. Nasıl olacağını öğrenmek için &ndash; <a href="[sitetree_link,id=39]">buraya tıklayın</a>.&nbsp;</p> </div> |

​On 07/26/2017 05:47 PM, Mike Saunders wrote:
Hi everyone,

Below is the HTML that I will make live on Friday for the release of
LibreOffice 5.4, forhttp://www.libreoffice.org/discover/new-features/
in case anyone wants to translate it for other languages...


<div id="accordion" class="panel-group">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle" href="#collapseOne" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">New features to boost your productivity</a></h3>
</div>
<div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">In LibreOffice 5.4, file format
compatibility has been improved, with better support for EMF vector
images. In addition, imported PDF files are rendered with much better
quality, while a new colour palette has been added as well. On Linux,
you can use OpenPGP keys for signing your ODF documents.</p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lBNWOWJul4w";  width="560"
height="315" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseTwo"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Edit documents with
ease</a></h3>
</div>
<div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">In Writer, you can now import AutoText
from Microsoft Word dotm templates. When you're exporting or pasting
numbered and bulleted lists as plain text, their full structure is
preserved. There's also a new watermark feature, accessible via the
Format menu, while new context menu items have been added for working
with sections, footnotes, endnotes and styles.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseThree"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Work smarter with
spreadsheets</a></h3>
</div>
<div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>Calc now includes support for pivot charts, which use data from pivot
tables – and when the table is updated, the chart is automatically
updated as well. Meanwhile, comments are now easier to manage, with menu
commands to show, hide and delete all comments. When you're applying
conditional formatting to cells, you can now easily change the priority
of rules, with up and down buttons. Then there are extra sheet
protection options, to allow insertion or deletion of rows and columns,
and when you're exporting in CSV format, your settings are remembered
for the next export operation.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Perfect
presentations</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>In Impress, when you're duplicating an object, you can now specify
fractional angles. In addition, your settings are saved for the next
duplication operation. Finally, a new keyboard shortcut was added,
Ctrl+M, to insert a new slide.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">LibreOffice online -
your office suite, anywhere</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>LibreOffice Online has been improved as well. Performance is better,
while the layout adapts responsively to mobile devices. In addition, a
read-only mode has been added, along with change tracking support,
native comment rendering and editing, and initial support for Asian
language input methods.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFive"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Further details</a></h3>
</div>
<div id="collapseFive" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">For a full list of new features in
LibreOffice 5.4, see our <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>release
notes</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>LibreOffice is Free Software that would not be possible without <a
href="http://www.documentfoundation.org";>The Document Foundation</a> and
<a href="[sitetree_link,id=72]">its volunteer contributors</a>. For this
release we would particularly like to thank the developers listed for
their tremendous work and effort <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>inside our
release notes</a>. You can contribute to the LibreOffice and <a
href="http://www.documentliberation.org";>Document Liberation project</a>
as well &ndash; see <a href="[sitetree_link,id=39]">how you can get
involved here</a>.&nbsp;</p>
</div>

--
To unsubscribe e-mail to: l10n+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.