[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gl-users] Nova versión do corrector para galego en extension


Aiiiii, que case non mo creo. Acaban de incorporar o galego no
repositorio de extensións despois de telo pedido 4 ou 5 veces durante
máis dun ano.

http://extensions.libreoffice.org/?set_language=gl

Aproveitando a ocasión,

Anuncio xa nesta lista que está dispoñible a nova versión do corrector
ortográfico. O anuncio xeral farao Trasno en canto se solucione o
problema coa extensión de Firefox.

http://extensions.libreoffice.org/extension-center/corrector-ortografico-para-galego

Mentres que para Mozilla hai que facer dúas extensións (unha coa
versión do VOLG estrito e outra coa versión "comunidade"), no caso de
Libo e AOO non é neceario xa que a versión VOLG é a que se remite aos
repositorios.

Unha aperta

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a users+unsubscribe@gl.libreoffice.org para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar

Follow-Ups:
Re: [gl-users] Nova versión do corrector para galego en extensionLeandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.