Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

En löytänyt ohjeista mitään vinkkiä loppuviitteiden paikan määrittämiseksi.
Nyt LibO näyttää luvan uuden sivun dokumentin loppuun siten, että viitteet
alkavat sivun yläreunasta ilman mitään otsikkoa.

Voiko loppuviitteiden paikan määritellä itse, esim. niin että jokaisen
luvun lopussa on ko. luvun loppuviitteet.

JusSi

PS: Asensin LibO lukijan  tabletille, mutta ei näytä vielä toimivan,
ainakaan minun kahdeksan tuuman tabletissa.
---------------------
Jussi Silvonen
Liiketie 14 B 4
00730 Helsinki

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.