Date: prev next · Thread: first prev next last


Videonauhoitteet tämän vuoden LibreOffice-konferenssista on saatu ladattua 
LibreOfficen YouTube-kanavalle. Nauhoitteita on jaettu aihepiirin mukaan 
neljään ryhmään:


Keynote-aloituspuheenvuorot:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RETIU5PXIxD3imwKgOxjyXe

Markkinointi ja käyttöönottoprojektit:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RHxkvcAQE1eXh3Eea5MOZVC

Ohjelmiston kehittäminen teknisestä näkökulmasta:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9RFgEyPR_4C7feNfDfk2qTRg

Yhteisö (testaus, lokalisointi, yhteentoimivuus yms.):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0pdzjvYW9REH-g1NxEwjCAPOBd1prKCm


Lisäksi on julkaistu vielä joukko luokittelemattomia videoita (muun muassa 
Google Summer of Code -opiskelijoiden esityksiä), jotka löytyvät, jos katsotte 
aikajärjestyksessä uusimpia videoita täältä:

https://www.youtube.com/channel/UCQAClQkZEm2rkWvU5bvCAXQ/videos


Videokuvaa esitelmistä ja keskusteluista on pelkästään noissa neljässä 
ylimmässä ryhmässä yli 20 tuntia. Vaikka kaikkea ei ehdi tai jaksa, niin tämä 
"State of the Project"-esitys kannattaa kuitenkin katsoa:

https://www.youtube.com/watch?v=ZeNTYbRwgZ8&list=PL0pdzjvYW9RETIU5PXIxD3imwKgOxjyXe

Se tuo puolessa tunnissa hyvin esiin viimeisen vuoden oleellisimmat 
saavutukset sekä keskeisimmät kasvot projektin taustalta.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+unsubscribe@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.