Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 12 February 2013, asmo.koskinen@arkki.info wrote:
Tuota noin - en voi rastittaa mahdollisuutta etähallintaan? Koko
rastikohta puuttuu?

Onko sinulla oikea LibreOffice asennettuna - tämä ominaisuushan on vielä 
äärimmäisen rajatusti käytettävissä toistaiseksi. Lue kohta "Packages and 
explanation" täältä:

  https://wiki.documentfoundation.org/Development/Impress/RemoteHowTo

Käytännössä jos et käytä OpenSUSEa tai Debiania, sinun täytyy asentaa tämä 
paketti:

  http://dev-builds.libreoffice.org/remote

Ja muistaa vielä olla asentamatta stdlibs-pakettia, joka noiden mukana tulee.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.