Date: prev next · Thread: first prev next last


- Olisi hyvä, jos joku Android-laitteen omistaja voisi ottaa asiakseen
testailla LibreOffice Impress Remote -sovellusta ja vähintään raportoida
mahdollisista suomennosvirheistä.

Tuota noin - en voi rastittaa mahdollisuutta etähallintaan? Koko
rastikohta puuttuu?


http://ltsp.fi/howto/LO4/2013-02-12-130546_1280x800_scrot.png

vs.

https://wiki.documentfoundation.org/File:EnableImpressRemote.png


Impress Remote on Android-kapulassa.

Ystävällisin terveisin Asmo Koskinen.


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.