Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 30 January 2013, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Lisäilin Pootleen liudan suomalaisia lyhennevaihtoehtoja. Lisäksi
lainausmerkeistä on nyt sallittu kolme: ”...”, "..." ja '...'.

Kuulostaa hyvältä. En tosin vielä nähnyt pythonpath.po -tiedossa noita
uusimpia muutoksia.

Outoa, kyllä niiden olisi pitänyt jo silloin näkyä, ja näkyvät ne minulle 
nytkin.


Aiemmat ehdotukseni ovat olleet enempi makuasioita, mutta nyt on ehkä
löytynyt yksi virhekin.
HEADING nyt OTSIKKO, po SUUNTA  (tai kurssi)

Hyvä huomio, korjasin suunnaksi.

Tämän lisäksi AND-suomennos on "ja ", siis yhden välilyönnin kera. Onko
tarpeen?

Tuo oli virhe, huomasin sen itsekin ja korjasin jo iltapäivällä.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.