Date: prev next · Thread: first prev next last


Tässä artikkeli, jossa esitellään malli, jolla LibreOfficea testataan,
kehitetään ja viedään käyttöön Ranskan valtionhallinnossa:

  
https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/mimo-working-group-french-ministries-certify-libreoffice-release-0

Artikkelista tulee mielestäni hyvin esille yksi oleellinen asia, joka
Suomessa on (jos uskallan näin sanoa) aina unohtunut OOo:n ja LibreOfficen
käyttöönotoissa:

 * Yksittäiset versiot voi jättää välistä, jos niissä on
asiakasorganisaation kannalta oleellisia puutteita, mutta monesti
kriittiset käyttöönoton estävät bugit ovat myös helposti korjattavissa.
Ranskalaiset esimerkiksi korjasivat yksittäisen heille tärkeän vian
RTF-viennissä, eikä se tainnut heille kovin kalliiksi tulla.

Suomessakin valtion toimisto-ohjelmistohankinnat suunnitellaan mitä
todennäköisimmin muutaman vuoden kuluttua keskitetysti. Malli on hyvin
erilainen kuin Ranskassa käytetty siinä suhteessa, että Suomeen luodaan
mm. tätä tarkoitukseen oma keskitetty ja ilmeisen itsenäinen
organisaatioyksikkö, kun Ranskassa MIMO on ainoastaan ministeriöiden
välinen yhteistyöryhmä:

  http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_toimialariippumattomat/index.jsp

En silti näe syytä, mikseivät samat perusperiaatteet toimisi sekä Suomessa
että Ranskassa - ei pelkästään valtiolla vaan muuallakin. Suomen
kokoisessa maassa voisi jopa ajatella, että MIMOa vastaava rakenne
voitaisiin toteuttaa jonkinlaisena löyhänä yhteistyöryhmänä, joka olisi
avoin myös yksityisen sektorin toimijoille, oppilaitoksille jne.

Harri


-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.