Date: prev next · Thread: first prev next last


Muutan suomenkielisen lataussivun käyttämään mm. englannin- ja 
saksankielisillä sivuilla käytössä olevaa download-sivupohjaa lauantai-iltana 
klo 23:00. Sivupohjan vaihtaminen voi viedä hetken ja sillä aikaa lataussivu 
ei välttämättä toimi oikein, siksi tuo myöhäinen ajankohta.

Vakiosivupohja ei välttämättä kaikilta osin palvele suomenkielisiä käyttäjiä 
yhtä hyvin kuin nykyinen sivu, mutta uskoisin, ettei siitä varsinaisia 
ongelmia synny. Ainakin se on nykyistä yksinkertaisempi ja tunnistaa 
automaattisesti käyttäjän käyttöjärjestelmän. Vaihtaminen on kuitenkin 
välttämätöntä siksi, että nykyinen sivu on vaatinut manuaalista päivittämistä 
aina kun uusia versioita julkaistaan ja vanhoja poistetaan jakelusta.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.