Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 18 January 2012, Harri Pitkänen wrote:
Hakemistosta
en pikaisesti löytänyt yhtään hakusanaa englanniksi.

Minä kyllä löysin (taas tosin Linuxissa) hakusanat englanniksi, esim
EASTERSUNDAY-funktio ja PÄÄSIÄISSUNNUNTAI-funktio.

Taisin käsittää väärin, tarkoitit varmaan niitä muita englanninkielisiä 
hakusanoja, jotka siis poistettiin. Nämä tosiaan ovat aika tarkasti hävinneet. 
Muutama "ylähakusana" on näemmä jäänyt: calculating, cells, drawings, 
defining. Nämä voisi vielä poistaa/suomentaa, jos löytää paikat, mistä ne ovat 
peräisin.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.