Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 09 January 2012, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Extensions-kansion diagram-alikansion käännökset on ehdotusvaiheessa
pääosin. Voin ne joskus itsekin kuitata, mutta huolimattomuusvirheideni 
huomiointi voi jäädä vähän vajaammaksi. Siellä oli ainakin yksi tiedosto
Ari Länsiharjun käännöstä, jota kuittailin hyväksytyksi pienin muutoksin.

Hyväksyin ehdotukset (muutamia korjailin).

Noita lightproof-lisäosia ei ehkä enää kannata suomentaa, koska ne ovat 
versiosta 3.5 lähtien mukana LibreOfficessa. Teoriassa siis suomennoksista voi 
vielä olla apua, jos haluaa käyttää lisäosaa vanhemmissa versioissa.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.