Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 31 October 2011, Tomi Toivio wrote:
Tässä nämä uusimmat muutokset: http://fi.flossmanuals.net/libreoffice/_all

Nyt näyttää oikein hyvältä. Täytyy vain hiljalleen päivittää tuota. Näkisin, 
että opas voisi olla netissä julkaistavassa kunnossa, kunhan kuvat Calc- ja 
Draw-ohjelmien esittelysivuilta on vaihdettu ja Asennus- ja Yleistä-osat on 
kuvien ja tekstin osalta kokonaan päivitetty.

Paperiversiota varten monet kuvista näyttävät olevan melko heikkolaatuisia. 
Niissä on jälkiä skaalauksen ja JPEG-pakkauksen aiheuttamista 
pikselivirheistä. Eli vaikka ne ovat sisällön puolesta kunnossa, nekin voi 
olla syytä päivittää parempilaatuisiin. Samalla voisi katsoa, etteivät kuvat 
ole käyttötarkoitukseensa liian suuria. Esimerkiksi luvussa Calc - Taulukot on 
monta kuvaa, jotka vievät PDF-versiossa käytännössä koko sivun, vaikka 
esiteltävä asia mahtuisi paljon pienempään tilaan. Näin saataisiin 
tulostuskustannukset alemmaksi.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.