Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

On Tuesday 24 May 2011, Leif Forsblom wrote:
Tuli tuossa vastaan ongelma, kun yksi ikäihmisten tietokoneen käyttöä
edistävän EKL-Werkkoviestijät ry:n jäsen kysyi makroja sisältävien MS
Office 2007 ja 2010 ppsm-esitysten avaamisesta. MS PowerPoint Viewer ne
tietysti aukaisee, mutta totta kai kokeilin asiaa myös LibreOffice
3.4.0:lla, Eipä auennut. Onkohan tähän yhteensopivuusongelmaan tiedossa
muutosta?

Tästä on vaikea sanoa, kun en tiedä, millaisesta makrosta on kyse.

Onko sinulla on mahdollisuus tehdä yksinkertainen ppsm-esitys makron kera 
testiksi? Jos saat aikaan sellaisen, joka toimii PowerPoint Viewerissä muttei 
LibreOfficessa, voimme tehdä asiasta bugiraportin. Voit tehdä raportinkin itse 
osoitteessa http://wiki.documentfoundation.org/BugReport olevien ohjeiden 
mukaan tai lähettää ppsm-tiedoston sähköpostiosoitteeseeni, jolloin minä voin 
tehdä varsinaisen raportin. Itselläni ei ole PowerPointia laisinkaan, joten 
tarvitsen apuasi tämän testiesityksen tekemisessä.

Tietysti bugiraportin tekeminen ei takaa, että korjaus saadaan mihinkään 
tiettyyn versioon, mutta usein se kyllä nopeuttaa asioita.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.