Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 24 May 2011, REDACTED wrote: 
3.4 on tulossa kohtapuolin ulos ja se on uusiutunut pikkaisesti myös
ulkoasultaan esim etsi-palkkia ei ole ja se nappi josta voi esim.
Writeristä valitaan vasemmasta yläpuolelta vaikka calcin nappi josta calc
menee päälle niin niiden kuvakekkin on muuttunut ennen 3.4:sta. Niin että
kannattaisiko päivittää ne ruutukaappaukset kun 3.4 tulee jakeluun?

Kyllä ne voisi päivittää, jos joku jaksaa ja ehtii. Ruutukaappauksissa 
käytettävät esimerkkiasiakirjat kannattaisi muuten laittaa jonnekin kaikkien 
saataville. Nyt ruutukaappausten uusiminen on ainakin minulle vähän vaikeaa, 
kun niitä ei ole käytettävissä. WWW-sivulle niitä ei kannata laittaa, mutta 
vaikkapa Wikiin.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.