Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei,

varmaan tässä on näytönohjainvirityksiä taustalla. Mutta Ubuntu Suomen
palstoilla on kyllä muillakin ollut ongelmia esim. nautiluksen ja compizin
yhteensovittamisessa 11.04:ssä.

Kiitos tuosta lisäosavinkistä, kyllä se hieman selkeyttää tuota käyttöä
Unityn puolella.

JusSi

2. toukokuuta 2011 22.07 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

Itse en ole näitä kokeillut, joten menee vähän arvailuksi. Luulisin
kuitenkin,
että hitaus johtuu näytönohjaimen ajureista, se on näissä tavallisin syy.
Unity-integraatiota saa parannettua asentamalla paketin lo-menubar. Tuskin
se
mitään nopeuttaa, mutta ehkä helpottaa käyttöä. Tämä lo-menubar on siis
lisäosa LibOn versiota 3.3 varten, 3.4 sisältää saman Unity-integraation
ilman
erillistä lisäosaa.-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.