Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 02 May 2011, Jussi Silvonen wrote:
Ongelmana taitaa tällä kertaa olla Ubuntu. Unityn puolella ohjelman
käynnistyminen on paikoin aika nihkeää. Näyttää siltä, että integraatiota
tuohon global-menuun ei ole tehty, olisiko se joka mättää käynnistyksen
yhteydessä.

Itse en ole näitä kokeillut, joten menee vähän arvailuksi. Luulisin kuitenkin, 
että hitaus johtuu näytönohjaimen ajureista, se on näissä tavallisin syy. 
Unity-integraatiota saa parannettua asentamalla paketin lo-menubar. Tuskin se 
mitään nopeuttaa, mutta ehkä helpottaa käyttöä. Tämä lo-menubar on siis 
lisäosa LibOn versiota 3.3 varten, 3.4 sisältää saman Unity-integraation ilman 
erillistä lisäosaa.

Mutta kiinnostaisi tietää, saako LibO:n nyt asennettua Voikon kanssa noille
vanhemmille Ubuntun versioille?

Ei sen helpommin kuin ennenkään. Eli teoriassa Voikon asentaminen on 
mahdollista, mutta suosittelen tätä vain kehittäjille, koska tällaisen tee-se-
itse-asennuksen aiheuttama riski etenkin tulevia päivityksiä silmällä pitäen 
on aika suuri. Lisäksi en itsekään ole tehnyt tätä ainakaan kolmeen vuoteen, 
joten en paljon osaisi neuvoa, jos jotain ongelmia tulee.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.