Date: prev next · Thread: first prev next last


Sori se löytyikin meidän Draw -ruudunkaappauskuvasta se Muuta-juttu.
Harri katoppa vaikka.23.2.2011 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
On Wednesday 23 February 2011, REDACTED wrote:
Sen kohdan löysin meidän Impressin ruutukaappauksesta. Siellä on
valikon kohta muuta, jossa u-kirjain on alleviivattu mutta sama
kirjain on alleviivattu muotoile valikosta. Se voi tuottaa pikanäppäin
ristiriidan. Katoppa vaikka Harri tosta meidän Impressin kuvasta.

En kyllä näe ruutukaappauksessakaan muuta-kohtaa. Eli edelleen tarvitaan
tarkemmat ohjeet...

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.