Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 23 February 2011, REDACTED wrote:
Miksi lataus sivulla on Mac OS X -sanan sijasta OS X? Eikö Mac -sana
kannattaisi lisätä OS X -sanaan?

Se on lyhennetty tilan säästämiseksi (samalla tavalla Windows olisi oikeammin 
Microsoft Windows). Mutta nykymuodossa tuohon mahtuisi pidempikin nimi, voin 
lisätä sen sinne.

Kannattaako kansainvälisillä sivuilla olevat IRC Channels ja
Accessbility Information -kohdat suomentaa meidän sivuillemme?

Meillä ei taida olla suomenkielisiä IRC-kanavia, joten sitä kohtaa ei ehkä 
tarvita. Ellei sitten joku halua perustaa suomenkielistä kanavaa (voisi olla 
ihan hyväkin juttu).

Saavutettavuudesta olisi hyvä kirjoittaa. En tiedä, onko suora suomentaminen 
riittävä tai järkevä ratkaisu. Tuota kirjoittavan olisi hyvä tietää, mitä 
ohjelmistoja suomalaiset sokeat käyttäjät yleisimmin käyttävät esimerkiksi 
ruudunluvussa. Englanninkieliseltä sivulta viitataan wikiin. Tuota wikisivulta 
voisi poimia olennaisimmat asiat suomenkieliseen tekstiin mukaan, koska 
ainakin minusta näyttää, että oleellisin tieto on wikissä ja www-sivulle on 
kirjoitettu mainosmateriaalia.

Ja nyt kun 3.3.1 versio on saapunut pitäisikö meidän sivuilla oleva
Uudet ominaisuudet-kohta päivittää?

Tässä versiossa ei taida olla mainitsemisen arvoisia uusia ominaisuuksia? Ne 
kuvakkeet ehkä... toisaalta onko sekään varsinaisesti uusi ominaisuus. Olihan 
vanhassakin kuvakkeet, vain hiukan erilaiset.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.