Date: prev next · Thread: first prev next last


Näyttää siltä, että SilverStripen "Tiedostot ja kuvat"-toiminto on varsin 
vaarallinen. Toivoisin, että kukaan ei lisäisi, poistaisi tai nimeäisi 
uudelleen kansioita itse, vaan laittakaa viestiä tänne postituslistalle, jos 
koette tarvetta tällaisille toimenpiteille. Älkää myöskään poistako tiedostoja 
tai muuttako niiden Title-attribuuttia. Uusien kuvien lisääminen olemassa 
oleviin kansioihin lienee kuitenkin turvallista (mikään muu ei sitten 
olekaan).

Perusteluja:
- Yllä mainitut toimenpiteet eivät ole jäljitettäviä, toisin sanoen kukaan muu 
ei pysty seuraamaan, mitä tiedostoille on tehty.
- Muutokset astuvat välittömästi voimaan tuotantojärjestelmässä, vaikka 
muokkaajalla ei olisikaan oikeutta julkaista tavallisia sivuja. Voitte siis 
rikkoa sivut ilman, että teillä on mahdollisuutta korjata niitä itse.
- Mitään undo-toimintoa ei ole, eli kaikki tiedostoihin ja kansioihin 
kohdistuvat operaatiot ovat peruuttamattomia.
- Myös muiden kuin suomalaisten sivujen rikkominen voi onnistua tuolla 
työkalulla, koska kaikki tiedostot näyttävät elävän samassa nimiavaruudessa, 
vaikka ne eivät tiedostoselaimessa näkyisikään.

Varmistakaa myös, että salasananne ovat riittävän vahvoja, ja pitäkää ne hyvin 
tallessa. Edellä mainituista syistä johtuen vääriin käsiin joutuneilla editor-
tunnuksillakin pystyy sivustosta tekemään helposti ja huomaamattomasti 
haittaohjelmistojen levitysalustan.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.