Date: prev next · Thread: first prev next last


Yritin jatkaa keskeneräisen mallisivun kanssa, mutta huomasin, että osa 
järjestelmään siirtämistäni Oikeusministeriön malleista on hävinnyt. Tällä 
kertaa en usko, että vika on täysin tekninen, koska edes Silverstripe ei 
osaisi itsekseen muuttaa kansiota "om" nimelle "Oikeusministeri".

Palautan kansion nimen takaisin. Ymmärrän, että siihen on haluttu kirjoittaa 
"Oikeusministeriö", mutta ö-kirjaimet poistuvat lopullisista linkeistä ja 
jäljelle jää vaikutelma, että oikeusministerillä olisi oma henkilökohtainen 
kansio palvelimellamme :) Palautan myös hävinneet tiedostot takaisin.

Yleisestikään en suosittele muuttamaan sivujen tai kansioiden URL-osoitteita, 
jos siihen ei ole painavaa syytä. Sivustomme on jo nyt varsin tunnettu, joten 
jotkut voivat jo linkittää tiedostoihin suoraan muilta sivustoilta.

Yritetään jatkossa edetä niin, että jos joku on aloittanut sivun muokkauksen 
eikä ole pyytänyt siihen korjauksia/kommentteja postituslistan tai 
SilverStripen kautta, annetaan alkuperäisen muokkaajan tehdä työnsä loppuun. 
Vaikka se ei valmistuisikaan päivässä tai parissa. Ei meillä nyt niin kiire 
tässä ole, sivuthan ovat nykyiselläänkin jo aika hyvällä mallilla.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.