Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 26 January 2011, REDACTED wrote:
Kopioin tietoa asiakirjamalleista meidän openofficen sivuilta. Eihän
haittaa?

Tuo sivu on muistaakseni suurelta osin Marko Grönroosin tekemä, vaikka olenkin 
viime vuosina sitä jonkin verran muutellut. Eli tarvittaisiin oikeastaan 
häneltä lupa, koska OOo:n sivuilla oli suppeammat lisenssioikeudet 
LibreOfficen sivuihin verrattuna.

Mutta eipä varmaan kannata lähteä lupaa pyytämään. Nimittäin sivun sisältökin 
on vanhentunut. Siellä jaetaan mm. zip-paketteja, jotta ohjeet toimisivat 
OOo:n versiossa 2.0.3 ja vanhemmissa. Myöhemmissä OOo:n versioissa ja sitä 
myöten myös LibreOfficessa on paljon helpompaa asentaa mallit lisäosina, joten 
meidän kannattaa mennä sille linjalle, jolloin asennusohjeet jäävät paljon 
lyhyemmiksi. Tai siis niitä ei edes erikseen tarvita. Riittää, kun kirjoittaa 
ohjeet lisäosien asentamiseen.

Esimerkki siitä, miten mallit voi pakata lisäosaksi, löytyy vaikkapa täältä:

  http://konsulttilatka.fi/ooo/mallit.oxt

Pohjana lisäosien asennusohjeelle voi käyttää vaikkapa tätä:

  http://www.puimula.org/htp/ooo/lisaosat-asennus.html

Sekä oxt-tiedosto että asennusohje ovat minun kirjoittamiani, ja niitä saa 
käyttää LibreOfficen sivuilla, jos haluaa. Tuo oxt tosin sisältää muistaakseni 
vanhoja Oikeusministeriön malleja, sinne kannattaa laittaa uudet tilalle ja 
päivittää versiotiedot samalla.

Jan: Minäkin voin tehdä tämän mallisivun. Tämä on sivustolla ehkä hankalimpia 
sivuja siinä mielessä, että tälle ei saa valmista sisältöä oikein mistään, 
vaan joutuu hiukan soveltamaan ja rakentelemaan noita lisäosapaketteja.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.