Date: prev next · Thread: first prev next last


On Wednesday 26 January 2011, REDACTED wrote:
Laitoin pyyntöjä järjestelmään, joita vosi julkaista.

En julkaissut vielä etusivua. Mielestäni meidän kannattaa säilyttää oma 
julkaisu-uutisemme ensimmäisenä vielä jonkun aikaa. Linkki Tietokone-lehden 
juttuun on toki hyvä, mutta vielä ei ole aika laittaa sitä ykkösuutiseksi.

Oikeastaan olisi parasta erottaa kokonaan projektin omat tiedotteet muiden 
kirjoittamista jutuista. Tämä vaatisi vähän etusivun rakenteen muuttamista, 
koska nykyisellään siellä ei ole tilaa kahdelle uutisvirralle. 
Englanninkielisillä sivuilla sekä suomenkielisillä OOo-sivuilla on kaksi 
uutisvirtaa, joten kyllä tämä jotenkin onnistuu.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.