Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 24 January 2011, Ari Länsiharju wrote:
Kun yritin tallettaa ehdotustani, käännökseni lisäksi myös alkuperäinen
englanninkielinen teksti ilmestyi tekstin joukkoon. Outo

Näissä uusissa lisäosissa on tänään ilmoiteltu aika paljon tällaista ongelmaa. 
Pootle ei ilmeisesti osaa täysin oikein käsitellä niitä. Otin 
suomennoksistanne varmuuskopion, nyt suosittelen, ettei niitä kannata pariin 
päivään suomentaa enempää. Annetaan Pootle-eksperteille aikaa selvitellä asiaa 
ja korjata viat.

Voi olla, että näitä lisäosien suomennoksia joudutaan vielä resetoimaan tämän 
takia. Jos niin käy, saan toivottavasti palautettua tekemänne työn tästä 
tänään ottamastani varmuuskopioista.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.