[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Mindre regressionsfejl i Stavekontrolden 2.4


Hej
Jeg har spottet en mindre regressionsfejl i Stavekontrolden 2.4.
Der mangler nu COMPOUNDEND (944 eller 976) på mindst 30 ord.
Påvirket ordklasse: Substantiv, torso, fælleskøn, ender på el, i bestemt form erstatte -el og evt. konsonantfordobling med -len
F.eks. på svindel. Så ordet millionsvindel bliver ikke længere accepteret.
Fejlen er delvis introduceret i 2.3 med denne ny ordklasse, dog er eksemplet svindel først blevet tildelt ordklassen i 2.4.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.