[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] retskrivningsordboges lister


hej

Med finanslov 2018 blev retskrivningsordbogens
ordlister frigivet. Dog på nogen betingelser som vist ikke
er forenelige med open source.

Jeg har tidligere fået frigivet disse lister så de
kan bruges med specifikke projekter, bl.a libreoffice, og dernæst
kunne de distribueres på open source licens, så det var en mulighed at benytte
listerne på disse vilkår.

Hilsen
keld

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.