[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Datagrundlag for dansk synonym-ordbog
Hej,
Jeg sidder med et projekt, hvor jeg skal designe et sgevrktj til fuldtekstsgning i en lang rkke rapporter, mails o.l. opbygget over manger. I den forbindelse vil jeg godt bygge sgeindexes op med synonymer, og har et vrktj (ElasticSearch), der understtter dette.
Derfor er jeg ved at undersge hvor jeg kan finde en dansk synonym-ordbog i et format, som jeg kan omarbejde til det format ElasticSearch forventer.
Kan I pege mig i en retning for hvor jeg kan finde disse data ?
Med venlig hillsen,


/Sverre Eplov


--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Datagrundlag for dansk synonym-ordbogEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.