[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Stavekontrolden https fejl


Hej EsbenSå skulle det virke rigtigt igen (både liboforum og
stavekontrolden). Din browser husker dog den forkerte sti for en tid.
Så brug en anden browser for en stund.Mvhjeppetor, 08 02 2018 kl. 18:05
+0000, skrev Esben Aaberg:
> Hej Jeppe
> Når man går ind på http://www.stavekontrolden.dk/ bliver man
> omdirigeret til https://www.stavekontrolden.dk, hvor browseren så
> brokker sig over et manglende SSL-certifikat.
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
>
>
--
Jeppe Bundsgaard
Tel.: +45 31192607
Web: jeppe.bundsgaard.net
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Stavekontrolden https fejlEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.