[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Status på sprogværktøjer i LibreOffice


Hej alle,
I forbindelse med årsskiftet plejer jeg at give en status på forskellige
dele af vores projekt, herunder også en status på diverse sprogværktøjer.

Vi når det ikke til nytår, men måske første februar?

Jeg vil derfor gerne have en status over, hvad vi (I) har opnået i løbet af
året 2015:
Stavekontrol
Synonymordbog
Grammatikkontrol
Orddeling

Jeg overvejer (igen) at forsøge at puste liv i grammatikkontrollen.

Konkret vil jeg skrive en artikel i nyhedsbrevet med nogle simple eksempler.

Mig bekendt er der ikke sket noget siden Henrik Bendt lavede en større
opdatering, herunder skrev en rigtig god dokumentation (
https://wiki.documentfoundation.org/DA/LanguageTool ). Jeg har kigget lidt
på det, og jeg mener at vi dels kan kopiere nogle af reglerne fra de andre
sprog, og dels kan oprette nogle simple regler, blandt andet om "forkert
brug af faste vendinger".

Fik vi nogensinde lavet en tagger, så vi kan lave sætningsanalyse og dermed
gennemføre egentlig sætningsanalyse.


/Leif

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Status på sprogværktøjer i LibreOfficeEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.