[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [da-stavekontrol] Ord der ender på é


Spørgsmålet går på teknik holdt op mod gennemsigtighed i vedligeholdelsen.

Som du rigtignok pointere så bøjes de ens, hvis vi slår det op i Retskrivningsordbogen. Hvor bøjningen fraviger de mest almindelige brugte former ved at have et dobbelt e i bøjningerne.
Vi har lavet en ordklasse "Substantiv, fælleskøn, -r/-er i flertal", som bruges hvad enten ordet  ender på e eller ej. Dette afviger i midlertid fra Retskrivningsordbogen, hvor de bruger -n eller -en. Det var en løsning vi oprindelig valgte, da det blev vurderet at det var nemmer at skulle forholde sig til en ordklasse, fremfor 2, hvor den ene normalt kun skulle bruges når ord ender på e. Dette bevirker så at de ca. 100 ord der afviger fra mønsteret går hen og bliver til stærkt bøjet i vores terminologi.
Men da e og é ikke er det samme ender ordklasse "Substantiv, fælleskøn, -r/-er i flertal", med at gøre det rigtige ved é. Men spørgsmålet er så om folk kan gennemskue det når de vedligeholder og kontrollere ordene via vores web-interface.

Her er de 2 eksempler på opmærkningen og hvordan det ser ud i dic-filen.

Ordklasse: Substantiv, fælleskøn, -r/-er i flertalcafé/70,73,7,976

Ordklasse: Substantiv, stærkt bøjet
Stærke former: café, cafés, caféen, caféens, caféer, caféers, caféerne, caféernes café/70,976
cafés/976
caféen/976
caféens/976
caféer/976
caféers/976
caféerne/976
caféernes/976

Efter at have skrævet ovenstående, er jeg blevet enig med mig selv om at indføre en ny ordklasse som tager sig af -en -er. F.eks. "Substantiv, fælleskøn -en, -er i flertal". Dette bliver dog først efter næste udgivelse, da jeg meget gerne vil stabilisere Stavekontrolden til udgivelse.
Jeg finde en løsning på de få ord der har fået en opmærkning der ikke vil resultere i en rigtig stavekontrollering.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg

Fra: Jan Møgelbjerg <jan@mogelbjerg.dk>
Til: Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Cc: Stavekontrol LibreOffice <stavekontrol@da.libreoffice.org>
Sendt: 13:30 søndag den 30. november 2014
Emne: Re: [da-stavekontrol] Ord der ender på é

Endnu en god grund til at accentuerede bogstaver slet ikke burde findes i det danske sprog ;-)

Men jeg er ikke helt sikker på jeg forstår spørgsmålet eftersom café og cafe bøjes ens: cafeen/caféen cafeer/caféen

med venlig hilsenJan Mmail fra Jan Møgelbjerg - jan@mogelbjerg.dk
Søvejen 17 Vestbirk, 8752 Østbirk, tlf 61 69 01 72


Den 30. november 2014 kl. 10.45 skrev Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>:

Hej
Hvordan skal vi opmærke et ord som café?

café sb., -en, -er, -erne (jf. § 5.2), i sms. café-, fx cafébord, cafémad

"café" skal lægges ind som 2 ord, for at kunne sætte fugeelement Ø på begge varianter "cafe" og "café".
"cafe" er stærkt bøjet: "cafe, cafes, cafeen, cafeens, cafeer, ...." da vi har valgt at fælleskøn der ender på e bøjes -n -r.
"café" ender ikke på e men på é, så den vil blive bøjet -en -er hvis den opmærkes som fælleskøn.
Skal vi opmærke "café" i den komprimerede form som fælleskøn, eller skal den opmærkes som stærkt bøjet?
Pt. er der ca. 40 ord ender på é, som er opmærket som fælleskøn.
I RO pre-2012 findes der 93.
Jeg har lavet en test der fanger, hvis "café" lægges ind som fælleskøn og "cafe" fejlagtig bliver lagt ind som fælleskøn også! Da jeg opdagede jeg havde lavet en fejl på nogle ord, som så viste sig at være 8 styk.

Jeg hælder selv mest til den komprimerede form som fælleskøn, selv om det er forvirrende at det samme ord bøjes på 2 forskellige måder.

Med venlig hilsen

Esben Aaberg--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

References:
[da-stavekontrol] Re: [da-stavekontrol] Ord der ender på éJan Møgelbjerg <jan@mogelbjerg.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.