[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for maj 2016


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (juni 2016):

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Læs nyhedsbrevet her:
Issuu: https://issuu.com/lodahl/docs/2016juni
PDF: https://www.dropbox.com/s/e6eohhdwre4bb25/2016Juni.pdf?dl=0

Denne gang kan du læse om
Kommende version 5.2
* Beta1 kan downloades
Open365 - et kig under motorhjelmen
* Konklusion
* Kilder
LibreOffice konferencen
Tips
* Standardskabelon
* Google Drev direkte fra LibreOffice
Releaseplan
Internationalt
* Internationalt overblik
* Rapport fra Rambøll anbefaler at Sverige fokuserer på open source
* Ungarn øger brugen af open source
* Frankrig anbefaler ODF
* Forsvarsministeriet i Italien
Sociale medier
Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.