[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev maj 2016


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (april 2016):

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Læs nyhedsbrevet her:
På Issuu: https://issuu.com/lodahl/docs/2016maj
PDF: https://www.dropbox.com/s/gazpa0ejkhfaflz/2016Maj.pdf?dl=0

Denne gang kan du læse om

LibreOffice er en del af Open365
Thunderbird i LibreOffice?
Nyt i 5.2
* Nye regnearksfunktioner
* Tilpas højreklik-menuen
Sjældent brugt
* Sikkerhedsindstillinger
* Konstant beregning i Calc
Releaseplan
Internationalt
* Hollandsk politiker vil have et open source ressourcecenter
* Det italienske parlament er vært for en debat om open source
* München har analyseret og vurderet IT-problemerne
Sociale medier
Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.