[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for december 2015


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (december 2015):

http://issuu.com/lodahl/docs/2015december
https://www.dropbox.com/s/wh2z09o9g1lxnmn/2015December.pdf?dl=0

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Denne gang kan du læse om

Video fra LibreOffice konferencen i Aarhus
1.000 har bidraget til udvikling af LibreOffice
Næste version 5.1
* Nye dokumentformater
* Unicode tegn
Internationalt
* Engelske vejledninger nu i GitHub
* Schweiz: Byrådet i Bern afviser licensforlængelser
Releaseplan
Sociale medier
Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.